กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์63

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ฐานเซลล์

ฐานนี้สนุกค่ะ

ฐานไอศครีมไม่ง้อตู่เย็น

ฐานขุมทรัพย์ล่าสมบัติ

รวมพลคนรักวิทยาศาสตร์