กิจกรรมวันคริสมาส63

25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสให้กับนักเรียนคณะครู มีการแสดงของนักเรียนชั้น ปฐมวัยและชั้นประถมศึกษา พร้อมทั้งจับของขวัญให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม