กิจกรรมมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.ปี2563

19 ตุลาคม 2563​ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์มอบเงินทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)​ ระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลจำนวน​ ทุน 4 ทุนละ 2,500 บาท เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน