กิจกรรมทำบุญวันพระช่วงเข้าพรรษา 2563

วันนี้พาครูและนักเรียนไปร่วมทำบุญวันพระ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียน ที่วัดอินทรีย์วนาราม บ้านห้วยหลัว 17 กันยายน 2563