กิจกรรมทำบุญวันพระ

กิจกรรมการทำบุญวันพระในช่วงเข้าพรรษา


วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำนักเรียนและคณะครูร่วมทำบุญเพลพระที่วัดสิงห์ทองบ้านโนนสมบูรณ์