กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว

ปีการศึกษา2563

กิจกรรมวันนี้ในการส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ฐานการเรียนรู้ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกสอนมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ วิชาเอกคณิตศาสตร์คุณครูทุกคนที่ร่วมกันจนเสร็จสิ้นกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ฐานวาดเรขาให้เป็นภาพ

ฐานพับจรวด

ฐานแข่งจรวดไกล

ฐานบิงโก้

ฐานชั่งอุปกรณ์

ฐานชั่งอุปกรณ์