รงเรียนสุนทรวัฒนา

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แบบฝึกทักษะนักเรียน
  Posted Aug 26, 2019, 6:56 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • แบบบันทึกPLC
  Posted Jun 20, 2019, 11:13 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • boos61
  Posted Mar 24, 2019, 3:29 AM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • คำสั่งช่วงปิดภาคเรียน
  Posted Mar 17, 2019, 11:50 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • แบบฟอร์มSARสถานศึกษาปีการศึกษา2561 ตัวอย่างแบบฟอร์มSARสถานศึกษาปีการศึกษา2561ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน(แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)
  Posted Mar 14, 2019, 8:20 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
Showing posts 1 - 5 of 73. View more »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ABC-6D วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมผลงานครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีbest practice ของผู้บริหารโรงเรียนและคร ...
  Posted Sep 19, 2019, 7:03 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารการวันนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับการติดตามโครงการสุขาภิบาลโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณปี60-61และติดตามกิจกรรมอาหารกลางวันนักเรียนของกลุ่มส่งเสริมสพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยม ...
  Posted Sep 7, 2019, 9:08 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 62 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ปีนี้นักเรียนสนุกสนานมากเพราะคุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ช่วยกันทำให้มีก ...
  Posted Aug 25, 2019, 8:40 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้เกียรติจากคุณครูรัตนา  สงวนรัมย์ข้าราชการนอกประจำการ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ในนามผ ...
  Posted Aug 15, 2019, 8:57 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ วันนี้ผู้บริหาร และคุณครู 1ท่าน ที่สอนป. 6 เสวนาเชิงปฏิบัติการที่ ห้องประชุมชั้น9 เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 7 ส ...
  Posted Aug 7, 2019, 8:46 PM by โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชัยภูมิ 1
Showing posts 1 - 5 of 268. View more »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา